A PARTIR DE DIA 21, PRÉSTEC D’Ebooks.
16 desembre 2011
A partir de dimecres 21 de desembre, la Biblioteca Pública de Maó posarà a l’abast dels seus usuaris nascuts abans de 1950 42 e-readers o tabletes, amb un contingut de més de 1000 títols de literatura cadascú.

Aquesta iniciativa respon a un programa pilot impulsat per la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de Cultura que pretén difondre l’ús del llibre electrònic a través de les biblioteques públiques. “Tot el que sigui facilitar l’accés a la lectura i, per tant, al coneixement al conjunt de la població, és una bona notícia”, explica la consellera de Cultura, Patrimoni i Educació, Maruja Baíllo.

Com que es preveu que la demanda sigui més elevada que l’oferta d’aquests aparells, es limita en un primer moment el seu ús al col•lecitu d’usuaris de més de 60 anys pels avantatges que els hi suposarà: La quantitat de títols que caben en un objecte tan petit i tan lleuger permet distanciar les visites a la biblioteca, aspecte important si tenen problemes de mobilitat; així mateix, la possibilitat d’adaptar la resolució i la grandària de la lletra, així com la pantalla de sis polzades, els fan ideals per a aquelles persones amb vista cansada. La facilitat d’ús, el disseny ergonòmic i el menú intuïtiu, són altres de les característiques que el fan atractiu per aquestes persones.

Aquesta limitació d’edat es mantindrà fins el proper 31 de gener. Segurament aquest sector d’usuaris no esgotarà tots els e-books i, passat el primer mes de prova reservat a ells, les tabletes que restin es deixaran, amb les mateixes condicions, també als lectors que, amb el carnet lliure de sancions, siguin majors de 16 anys.

És possible que, en funció de la resposta rebuda, una proporció encara indeterminada d’aquests llibres electrònics quedi reservada de forma permanent per als lectors i les lectores de la biblioteca que es van incorporant al col•lectiu de gent gran.

Les tabletes podran ser emportades per aquells usuaris que no hagin estat sancionats degut a l’incompliment dels terminis de devolució en ocasions anteriors.

Només es prestarà un exemplar per lector o lectora. La durada del préstec serà d’un mes, passat el qual, haurà de tornar-se’n l’aparell.

Com qualsevol altre tipus de material, en el cas de què no hi hagi exemplars disponibles, lectors i lectores de la biblioteca podran reservar-lo, bé adreçant-se al taulell o a través de la mateixa web. D’una o altra manera, comptaran amb tres dies per venir a recollir l’e-book a partir del moment en què rebin l’avís de disponibilitat.

Està previst també reservar alguns dispositius per atendre les sol•licituds de préstec interbibiliotecari rebudes d’altres biblioteques de Menorca, fins a un màxim d’un exemplar perhom.

El proper dia 21 a les 12’00, s’oferirà una xerrada a la biblioteca explicant el seu funcionament i les condicions d’ús d’aquests aparells.

Història

El 25 de novembre de 2009 va ser aprovada pel Congrés dels Diputats la Proposició no de Llei 161/001344 sobre suport al llibre electrònic a les biblioteques públiques, que instava al Govern central a dotar a les biblioteques de lectors i suports que permetessin l"adequada lectura dels llibres electrònics.

Seguint aquesta línia d"actuació, la Direcció general del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura, a través de la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària, va decidir posar en marxa a finals de l’any passat aquest programa pilot.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.