"84, Charing Cross Road" de Helen Hanff
25 abril 2009
Les jornades de la setmana de Sant Jordi del Club de Lectura van començar dimecres dia 22 d’abril, quan ens vam reunir els lectors i lectores del Club per comentar la novel.la que en aquest cas era “84, Charing Cross Road”, una novel.la epistolar on s’explica la relació d’amistad entre una dona nordamericana amant dels llibres i un llibrer d’una llibreria mediocre de Londres durant la crisi europea en què va desembocar la Segona Guerra Mundial. Aquesta lectura va agradar els assistents, que li donaren una nota d’un 7 o un 8. Per acabar, tres membres del Club que havien vist també la pel.lícula, van poder comparar-la amb el llibre i van concloure que, en tractar-se d’una novel.la epistolar, admet bé la seva adaptación al cinema, amb la qual cosa va agradar la novel.la i també la pel.lícula (molt ben interpretada), cadascuna en el seu gènere.

Marga Llovet

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.