Un cura de leyenda : Cuadernos recuperados - Joan J. Quetglas Deonato - el autor
1 octubre 2015
Potser, a poc a poc, es vagi perdent la memòria del Pare Petrus a Maó i allò seria una pena, perquè sempre s’ha de conservar la dels homes que treballaren i donaren fruits bons a la comunitat.
Com en Liberto, que comentàvem, hagué de viure la guerra en un primer pla, però des de perspectives molt diferents: és al•lucinant la fugida a Itàlia del nostre pater, en un petit bot quan encara era molt jove, per no haver de lluitar contra el ban que defensava les seves idees dretanes.
Tampoc no foren fàcils els treballs que feu a la Menorca freda i pobre de la postguerra. De tots ells, ha quedat, com a més emblemàtic, el del club i camp de l’Alcàzar, tot i haver encetat molts d’altres, en el camp etnològic, musical i esportiu, avui consolidats, però, inexistents del tot en el seu temps.

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.