Presentació del Catàleg Calvet. Fins aqui.
20 novembre 2015

Catàleg de l'exposició. Ed. Familia Calvet Pomés, 2015

a càrrec de Francesc Florit Nin, director de la Biblioteca Pública de Maó
Lloc: Museu Hernández-Mora. Maó
Dia: Divendres 27 de novembre de 2015
Hora: 20h.


L'estiu del 2014 es va inaugurar l'exposició antològica de Francesc Calvet, deu anys després de la seva mort. En una acurada edició, el llibre porta els textos de Cristina Andreu, que fa un seguiment de l'evolució per les etapes creatives de Calvet, i d'Emili de Balanzó que en fa una semblança de la personalitat. Es reprodueixen les 108 obres exposades, ordenades en deu apartats tot seguint la cronologia de la producció. Francesc Calvet va ser un artista polifacètic, enamorat de la poesia i activista cultural que va deixar empremta en tots aquells que el van conèixer. Aquest catàleg és un merescut homenatge.

 

 

Categoría:
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.