In memoriam.
22 gener 2013
No ha estat fàcil reaccionar davant la mort sobtada de Josep Miquel, “el gafas”, per als amics. Diuen que això sol passar quan la pèrdua és molt grossa.
L’estima que el teníem esdevé, és clar, pel seu caràcter, per la seva personalitat. On s’ha vist en un arxiu històric un físic a la recerca de papers vells? El seu impuls va fer-nos enllestir inventaris de papers relacionats amb la història de la medicina: els de la Junta de Sanitat, la sèrie de Patents que hagué de ser digitalitzada haguda compta el seu valor artístic i el contingut il•lustratiu del que va ser el comerç marítim del segle XVIII al port de Maó, el catàleg de llibres antics de ciència i medicina.... no deixà imprès de contingut històric-científic sense remoure i fotografiar.
Ens consta que feu d’ambaixador d’aquest centre davant molts investigadors que foren venint de part seva a consultar aquests papers.
Ara mos queda un buit que volem compartir amb vosaltres (si és que és possible compartir no res).
No sentirem més la seva veu aconsonàntica i simpàtica, no veurem ja per aquí aquella silueta de savi despistat.
Bé. Mirem-lo des del costat bó. Això, més tard o prest, havia de passar. Ara queden una biblioteca i arxiu més rics. Un personal que hi treballa que ha pogut aprendre moltes coses amb ell.
Cerqueu al Google el seu nom. Vos impressionarà la resposta que ha tingut aquesta pérdua a l’Internet. En citarem només aquesta adreça perquè d’ella hem tret aquesta foto
http://www.vilaweb.cat/noticia/4072602/20130110/mort-josep-miquel-vidal-hernandez-pare-lenciclopedia-menorca.html
Vinga: citarem la wikipedia també.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Miquel_Vidal_i_Hern%C3%A1ndez
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.