Entre reis i banderes : Diari d"un aventurer en temps de guerra - Marc Pallicer Benejam - Círculo Rojo
1 octubre 2015
Damià Colom Ensenyat fou un soldat mallorquí, com tants d’altres, que visqué entre els segles XVII i XVIII.
En escriure la seva biografia l’historiador se n’adonà que el resultat del seu treball se semblava més a una novel•la que a un assaig, ja que són moltes les vicissituds documentades als papers vells dels arxius que visqué el nostre heroi.
La documentació visual, iconogràfica, que aporta l’autor en aquest llibre dona encara més vida a aquest relat.
És rar trobar un personatge real i normal, que visqué fa tants de temps, objecte de cap estudi. L’autor es fixà en ell degut a les guerres que el protagonista hagué de viure a Menorca. Així, ara tenim ocasió de conèixer-lo i d’apreciar-lo.
Aquell que en el seu temps podia ser un subjecte normal i corrent que no hi cridaria l’atenció, amb el pas dels segles esdevé un símbol veritable de valor i simpatia, que mostra l’empenta que calia tenir per afrontar les circumstàncies d’aquella època.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.