CREACIÓ AUDIOVISUAL: DEL CINEMA A TIK TOK
10 agost 2020
Dijous, 13 d'agost. 18.30-20.30h. Biblioteca de Maó. INSCRIPCIÓ PRÈVIA TRUCANT AL 971369190 o ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC A info@bibliomao.es. PLACES LIMITADES. La capacitat de generar contingut audiovisual de qualitat i difondre'l de manera viral ja no és cosa d'uns pocs experts que que s'han format en comunicació audiovisual o cinema. La producció de vídeo a internet s'ha democratitzat i els formats creatius s'han multiplicat i ramificat. Qualsevol persona que n'aprengui el llenguatge, les eines i els recursos pot gaudir d'un format essencial de la comunicació i creació digital. En aquesta xerrada emprendrem un viatge des dels inicis del cinema fins a l'actualitat amb l'objectiu d'apropar-nos a la cultura, l'estètica i la praxi del vídeo a internet des d'una perspectiva històrica.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.